GSB SEVA MANDAL – GANPATI CALLS..

GANESH CHATURTHI 2016

20160908_201450

20160908_201459

20160909_152052

20160909_152438

img_20160908_201304

GSB SEVA MANDAL
GANPATI CALLS

©SantoshChaubey

LALBAUGCHA RAJA – GANPATI CALLS..

GANESH CHATURTHI 2016

5

6

img_20160908_212115

img_20160908_212244

LALBAUGCHA RAJA
GANPATI CALLS

©SantoshChaubey